Каталог материали
Плочи от ориентирани частици / OSB
Доставчици
Промоции
Преглед декори Употреба и характеристики
Тези плочи се получават чрез подреждането на няколко слоя дървесни частици и тяхното слепване чрез смоли. Уникалните им качества се дължат на специфичното подреждане на частиците, което гарантира еластичност и якост на материала.

Първоначално плочите са били предназначени само за строителството, но намират все по-широко приложение. Ползват се за леки постройки, за преградни стени, стелажи, плотове, като позволяват шлайфане, боядисване и лакиране.

Това е един от най-екологичните материали предвид на това че се състои 95% от дървесина, като екологичен е не само крайният продукт, но и самото му производство.
lemon.bg